Binde kommandoer

I FiveM kan du binde enkelte kommandoer og emotes på hvilken som helst tast på tastaturet. Dette gjør du på følgende måte.

  1. Trykk F8

  2. Skriv bind KEYBOARD (knapp) "(kommando)

Fks.: bind keyboardF3 "e dance"

For å unbinde noe du allerede har bindet skriver du følgende.

  1. Trykk F8

  2. Skriv unbind keyboard (knapp)

Fks.: unbind keyboard F3

Last updated