Reset telefon

  1. Åpne telefonen

  2. Trykk INNSTILLINGER

  3. Trykk SIKKERHETSKOPIERING (helt øverst)

  4. Klikk ENDRE (øverst til høyre)

  5. Fjern den eksisterende sikkerhetskopien

  6. Klikk OPPRETT SIKKERHETSKOPIERING

  7. Klikk så på sikkerhetskopieringen du akkurat lagret

Telefonen vil så slå seg av og på, og de fleste problemer skal være fikset.

Last updated